Logo

Ruoka liian kallista

Ruoka on Euroopan komission mielestä liian kallista EU:ssa. Perimmäisinä syinä se pitää sääntelyrajoituksia, riittämätöntä kilpailua ja keinottelua. Reseptiksi komissio tarjoaa elintarvikeketjun toiminnan ja kilpailukyvyn parantamista.

Hintojen kehitystä koko EU:ssa aletaan seurata entistä tiiviimmin hintavertailujen helpottamiseksi. Elintarvikkeiden hintoja koskevassa komission tiedonannossa todetaan, että elintarvikkeiden maailmanlaajuista tarjontaa ja kysyntää on tasapainotettava , maataloustutkimusta elvytettävä ja kansainvälisiä markkinoita avattava.

Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston välityksellä on varmistettava, että kilpailusääntöjä noudatetaan. Komissio aikoo pohtia yhdessä hyödykemarkkinoiden sääntelyviranomaisten kanssa, kuinka voitaisiin ehkäistä hintojen liiallista heilahtelua markkinoilla.

Vaikka elintarvikkeiden hinnat ovatkin laskeneet huomattavasti alkuvuoden ennätystasolta, maailmanlaajuisen kysynnän kasvu pitänee hinnat kuitenkin korkealla, komissio arvioi. (Finfood)

Lähde ja lisätietoja: Finfood, www.finfood.fi

Copyright © 2014 Ruokamenot.fi. Kaikki oikeudet pidätetään.